معنی و ترجمه کلمه obligate به فارسی obligate یعنی چه

obligate


در محظور قرار دادن ،متعهد و ملتزم کردن ،ضامن سپردن ،ضرورى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها