معنی و ترجمه کلمه obligation به فارسی obligation یعنی چه

obligation


عهد،اجبار،تعهد،الزام ،التزام ،محظور،وظيفه
قانون ـ فقه : ذمه
بازرگانى : تعهدات ،سند وام ،اوراق قرضه
علوم نظامى : مجبور کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها