معنی و ترجمه کلمه obliging به فارسی obliging یعنی چه

obliging


اماده خدمت ،حاضر خدمات ،مهربان ،اجبارى ،الزامى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها