معنی و ترجمه کلمه oblimax rotation به فارسی oblimax rotation یعنی چه

oblimax rotation


روانشناسى : چرخش مايل بيشينه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها