معنی و ترجمه کلمه oblique compartment به فارسی oblique compartment یعنی چه

oblique compartment


قسمتى از زمين که محور طولى ان نسبت به سمت حرکت يکانها به طور مايل قرار گرفته باشد
علوم نظامى : زمين مورب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها