معنی و ترجمه کلمه oblique perspective به فارسی oblique perspective یعنی چه

oblique perspective


عمران : پرسپکتيوى که تمام خطوط اصلى ان مايل باشد
معمارى : پرسپکتيو مايل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها