معنی و ترجمه کلمه oblique question به فارسی oblique question یعنی چه

oblique question


پرسش غيرمستقيم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها