معنی و ترجمه کلمه oblique rotation به فارسی oblique rotation یعنی چه

oblique rotation


روانشناسى : چرخش مايل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها