معنی و ترجمه کلمه oblique section به فارسی oblique section یعنی چه

oblique section


برش اريب ،مقطع اريب
عمران : مقطعى که بوسيله صفحه اريب جسم را برش بدهد
معمارى : مقطع مايل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها