معنی و ترجمه کلمه obliquely به فارسی obliquely یعنی چه

obliquely


بطور مايل ،کج ،بشکل اريب ،بطور مورب ،قيقاج

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها