معنی و ترجمه کلمه obliqueness به فارسی obliqueness یعنی چه

obliqueness


ميل ،انحراف ،تورب ،غير مستقيمى ،کجى ،ناراستى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها