معنی و ترجمه کلمه obliteration به فارسی obliteration یعنی چه

obliteration


امحاء،حک ،نسخ ،محو،پاک سازى ،بطلان
قانون ـ فقه : بطلان


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها