معنی و ترجمه کلمه obliviously به فارسی obliviously یعنی چه

obliviously


از روى فراموشى ،باچشم پوشى ،با غماض

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها