معنی و ترجمه کلمه obliviousness به فارسی obliviousness یعنی چه

obliviousness


فراموشکارى ،چشم پوشى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها