معنی و ترجمه کلمه oblonated به فارسی oblonated یعنی چه

oblonated


دراز : درازنا،کشيده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها