معنی و ترجمه کلمه oboist به فارسی oboist یعنی چه

oboist


)oboeist(قره نى زن ،فلوت زن


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها