معنی و ترجمه کلمه obscurantism به فارسی obscurantism یعنی چه

obscurantism


تاريک انديشى ،مخالفت با روشنفکرى ،مخالفت با علم و معرفت ،کهنه پرستى ،سبک نگارش مبهم
روانشناسى : تاريک انديشى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها