معنی و ترجمه کلمه obsecration به فارسی obsecration یعنی چه

obsecration


دعا يا مناجاتى که با کلمهby يعنى بحف اغاز ميگرد د،لابه ،استغاثه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها