معنی و ترجمه کلمه obsequiously به فارسی obsequiously یعنی چه

obsequiously


چاپلوسانه ،متملقانه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها