معنی و ترجمه کلمه observable به فارسی observable یعنی چه

observable


قابل مراعات ،قابل مشاهده ،قابل گفتن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها