معنی و ترجمه کلمه observant به فارسی observant یعنی چه

observant


مراعات کننده ،مراقب ،هوشيار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها