معنی و ترجمه کلمه observation pipe به فارسی observation pipe یعنی چه

observation pipe


لوله پيزومتر
عمران : لوله ايکه جهت تعيين سطح اب زيرزمينى در زمين حفر گردد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها