معنی و ترجمه کلمه observational techniques به فارسی observational techniques یعنی چه

observational techniques


روانشناسى : فنون مشاهده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها