معنی و ترجمه کلمه observational به فارسی observational یعنی چه

observational


مبنى بر مشاهده ،وابسته به ديده بانى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها