معنی و ترجمه کلمه observe به فارسی observe یعنی چه

observe


معاينه کردن ،اظهار عقيده کردن ،نظر دادن ،بجا اوردن ،ديدبانى کردن ،رعايت کردن ،مراعات کردن ،مشاهده کردن ،ملاحظه کردن ،ديدن ،گفتن ،برپاداشتن(جشن و غيره)
قانون ـ فقه : رعايت کردن
علوم نظامى : ديدن


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها