معنی و ترجمه کلمه observed score به فارسی observed score یعنی چه

observed score


روانشناسى : نمره مشاهده شده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها