معنی و ترجمه کلمه observer (o) به فارسی observer (o) یعنی چه

observer (o)


روانشناسى : مشاهده گر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها