معنی و ترجمه کلمه obsession به فارسی obsession یعنی چه

obsession


عقده روحى ،فکر دائم ،وسواس
روانشناسى : وسواس فکرى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها