معنی و ترجمه کلمه obsessive-compulsive state به فارسی obsessive-compulsive state یعنی چه

obsessive-compulsive state


روانشناسى : حالت وسواس فکرى - عملى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها