معنی و ترجمه کلمه obsidian به فارسی obsidian یعنی چه

obsidian


شيشه اتش فشانى ،شيشه معدنى ،مواد اتش فشانى سياه ماننداست به شيشه بطرى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها