معنی و ترجمه کلمه obsolesce به فارسی obsolesce یعنی چه

obsolesce


کهنه شدن ،منسوخ شدن ،از رواج افتادن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها