معنی و ترجمه کلمه obsolete به فارسی obsolete یعنی چه

obsolete


غيرقابل استفاده ،فرسوده ،منسوخ ،مهجور،غيرمتداول ،متروک ،متروکه ،کهنه ،از کار افتاده
قانون ـ فقه : متروک
روانشناسى : منسوخ
بازرگانى : متروک ،بلااستفاده
علوم نظامى : از رده خارج شده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها