معنی و ترجمه کلمه obstetric(al) به فارسی obstetric(al) یعنی چه

obstetric(al)


وابسته به مامايى ،مربوط به قابلگى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها