معنی و ترجمه کلمه obstetric به فارسی obstetric یعنی چه

obstetric


زايمانى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها