معنی و ترجمه کلمه obstetrician به فارسی obstetrician یعنی چه

obstetrician


ماما،قابله ،پزشک متخصص زايمان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها