معنی و ترجمه کلمه obstinacy به فارسی obstinacy یعنی چه

obstinacy


تمرد،خيره سرى ،سرسختى ،لجاجت
قانون ـ فقه : تمرد
علوم نظامى : لجاجت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها