معنی و ترجمه کلمه obtaining به فارسی obtaining یعنی چه

obtaining


تحصيل
قانون ـ فقه : کسب کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها