معنی و ترجمه کلمه obtrusiveness به فارسی obtrusiveness یعنی چه

obtrusiveness


دخول ناخوانده ،مزاحمت ،فضولى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها