معنی و ترجمه کلمه obturation به فارسی obturation یعنی چه

obturation


مسدودسازى ،بستگى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها