معنی و ترجمه کلمه obturator spindle به فارسی obturator spindle یعنی چه

obturator spindle


دوکى الات جازم
علوم نظامى : دوکى جازم گاز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها