معنی و ترجمه کلمه obtuse angle به فارسی obtuse angle یعنی چه

obtuse angle


زاويه منفرجه
معمارى : گوشه باز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها