معنی و ترجمه کلمه obtuse به فارسی obtuse یعنی چه

obtuse


لب گرد،پخ ،باز،بيحس ،کند ذهن ،منفرجه ،زاويه ¹ 9تا ¹ 18درجه
علوم مهندسى : منفرح

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها