معنی و ترجمه کلمه obtuseness به فارسی obtuseness یعنی چه

obtuseness


کندى ،کودنى ،باز بودن ،انفراج ،خفگى ،کرى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها