معنی و ترجمه کلمه obvious به فارسی obvious یعنی چه

obvious


اشکار،هويدا،معلوم ،واضح ،بديهى ،مريى ،مشهود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها