معنی و ترجمه کلمه obviousness به فارسی obviousness یعنی چه

obviousness


اشکارى ،معلومى ،بديهى بودن وضوح

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها