معنی و ترجمه کلمه occasional به فارسی occasional یعنی چه

occasional


اتفاقى ،وابسته به فرصت يا موقعيت ،مربوط به بعضى از مواقع يا گاه و بيگاه
قانون ـ فقه : ضمنى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها