معنی و ترجمه کلمه occidentalist به فارسی occidentalist یعنی چه

occidentalist


کسيکه فرهنگ و اداب باختريان را جستجو ميکند،باختر شناس ،مستغرب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها