معنی و ترجمه کلمه occipital horn به فارسی occipital horn یعنی چه

occipital horn


روانشناسى : شاخ پس سرى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها