معنی و ترجمه کلمه occlusion به فارسی occlusion یعنی چه

occlusion


انسداد،بسته شدگى ،جفت شدگى(دندانها)
شيمى : احتباس
روانشناسى : انسداد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها