معنی و ترجمه کلمه occult به فارسی occult یعنی چه

occult


از نظر پنهان کردن ،مخفى کردن ،پوشيده ،نهانى ،سرى ،رمزى ،مکتوم ،اسرار اميز،مستتر کردن
علوم مهندسى : پوشيده
علوم نظامى : رمزى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها